Badanie możliwości wykorzystania pracowniczych planów kapitałowych w procesach motywowania
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
Data publikacji: 29-07-2020
 
Organizacja i Zarządzanie 2019;80:251–261
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Pracownicze plany kapitałowe (PPK) to nowa forma zakładowych systemów emerytalnych w Polsce. Będą one sukcesywnie wprowadzane najpierw w dużych (od 2019 r.), a w kolejnych latach - w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz w sektorze finansów publicznych. Specyficzna konstrukcja tych programów (obowiązek tworzenia i prowadzenia dla pracodawców, dobrowolne uczestnictwo, ale z automatycznym zapisem i możliwością odstąpienia dla pracowników), zaangażowanie pracodawcy i pracownika w opłacanie składek oraz państwa w subsydiowanie programu sprawia, że istnieje realna szansa na upowszechnienie tej formy dodatkowego oszczędzania na emeryturę w zakładzie pracy. W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań nad możliwościami wykorzystania PPK jako pozapłacowego długoterminowego instrumentu motywowania pracowników.
ISSN:0239-9415