Rozwój jednostki we wspólnocie społecznej - wyznacznik systemu społeczno-ekonomicznego
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
Data publikacji: 29-07-2020
 
Organizacja i Zarządzanie 2019;80:189–205
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W artykule zwrócono uwagę na znaczenie prawa naturalnego jako obiektywnego układu odniesienia dla kształtowania jakości życia człowieka i włączenia tej jakości w koncepcję rozwoju społeczno-ekonomicznego. Świadomość społeczna doceniająca dobro zawarte w prawie naturalnym może się manifestować w odpowiednich formach demokracji bezpośredniej, przyczyniających się do stworzenia właściwego ładu społeczno-ekonomicznego, który w obszarze rozwiązań ekonomicznych wymusi stosowanie założeń ekonomii społecznej. To one są podstawą dla zbudowania systemu społeczno-ekonomicznego wykorzystującego w rozwiązaniach ekonomicznych model społecznej gospodarki rynkowej. W opracowaniu wskazano niektóre atrybuty społecznej gospodarki rynkowej, a w sposób szczególny podkreślono konieczność uformowania nowej kategorii o charakterze makroekonomicznym - wartości społecznej. Jest to kategoria o fundamentalnym znaczeniu, spinająca w jedną całość procesy alokacyjne zasobów zarówno w wymiarze społecznym, jak i rynkowym.
ISSN:0239-9415