Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
Wydział Inżynierii Zarządzania

Redakcja

REDAKTORZY TEMATYCZNI:

 • dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka prof. PP
 • dr hab. Artur Dobosz
 • dr hab. Stanisław Popławski prof. PP (do 2015)

KOMITET REDAKCYJNY:

 • dr hab. inż. Agnieszka Misztal
 • dr inż. Ewa Więcek-Janka
 • dr inż. Zbigniew Włodarczak
 • dr inż. Anna Stasiuk-Piekarska

REDAKTORZY JĘZYKOWI:

 • mgr Aleksandra Springer (język polski)
 • mgr Renata Lubawy (język polski)
 • Pauline Butlewska (native speaker - język angielski)

REDAKTOR STATYSTYCZNY:

 • dr inż. Karolina Werner-Lewandowska

hosting: Politechnika Poznańska, webmaster: Zbigniew Włodarczak