PL EN
Call fof Papers
 
Wydanie tematyczne - Termin: 30 kwietnia 2023 r., abstrakt 31 marca 2023 r.
„Zrównoważony rozwój w zarządzaniu: wyzwania teoretyczne i praktyczne"
Redaktorzy gościnni: Magdalena Graczyk-Kucharska

Wytyczne Unii Europejskiej mają istotny wpływ na przedsiębiorstwa w celu przyspieszenia realizacji zielonych działań i minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko. Decyzje w obszarze zrównoważonego rozwoju i czystości środowiska w działalności operacyjnej organizacji i przedsiębiorstw stają się obecnie jednym z najważniejszych zagadnień strategicznych współczesnych menedżerów. Ponadto społeczeństwo kładzie coraz większy nacisk na czyste i bezpieczne środowisko.

Dojrzałe rozumienie zarządzania zrównoważonym rozwojem wymaga multidyscyplinarnego podejścia w odniesieniu do każdego aspektu działalności organizacji, uwzględniającego kwestie ekonomiczne, polityczne, społeczne, środowiskowe i finansowe, zarówno w wymiarze czasowym, jak i przestrzennym. W numerze tematycznym mile widziane są artykuły poruszające aspekty zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu i zarządzania zrównoważonym rozwojem w tym m.in.:
 • zrównoważona produkcja,
 • zielony łańcuch dostaw,
 • zielone zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie środowiskowe,
 • zielony marketing,
 • innowacje w zakresie zrównoważonego rozwoju,
 • gospodarka odpadami o obiegu zamkniętym,
 • projektowanie z uwzględnieniem aspektów środowiskowych,
 • zrównoważony rozwój,
 • zrównoważone zarządzanie wiedzą,
 • finansowanie zrównoważonego rozwoju,
 • blockchain dla zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej,
 • zarządzanie publiczne zrównoważonym rozwojem,
 • automatyzacja w aspekcie zrównoważonego rozwoju,
 • polityka administracyjna.

 • Autorów zainteresowanych publikacją w tym numerze tematycznym zapraszamy do nadsyłania abstraktów w terminie do 31 marca 2023 r. na adres e-mail: magdalena.graczyk-kucharska@put.poznan.pl.

  Pełne teksty artykułów należy przesyłać w otwartym pliku Word (w formacie .docx) https://www.editorialsystem.com/oiz oraz z informacją na adres: magdalena.graczyk-kucharska@put.poznan.pl) najpóźniej do 30 kwietnia 2023 r.

  Dopuszczalna objętość nadesłanych artykułów w języku angielskim lub polskim powinna zawierać się w przedziale 20-40 tys. znaków. Prosimy upewnić się, że przesłane rękopisy są całkowicie anonimowe. Ponadto odniesienia powinny być w stylu referencyjnym APA, wyłącznie w alfabecie łacińskim.

  Wytyczne dla autorów: https://zeszyty.fem.put.poznan.pl/Wytyczne-dla-autorow,2402.html

  Przyjęcie manuskryptów zostanie ustalone na podstawie podwójnie ślepej recenzji naukowej. Autorzy prawdopodobnie otrzymają informację zwrotną na temat wyników procesu recenzji na początku sierpnia 2023 r. Wydanie specjalne zostanie prawdopodobnie opublikowane w numerze 2/23 (listopad 2023 r.).

  Opłaty
  Autorzy spoza Politechniki Poznańskiej ponoszą opłatę za publikację artykułu zgodnie z przyjętymi zasadami czasopisma. Opłata nie obowiązuje w przypadku artykułu, gdzie przynajmniej jeden autor posiada afiliację zagranicznej uczelni.
  Więcej: https://zeszyty.fem.put.poznan.pl/Wytyczne-dla-autorow,2402.html

  W razie pytań prosimy o kontakt z Magdaleną Graczyk-Kucharską magdalena.graczyk-kucharska@put.poznan.pl.
   
  ISSN:0239-9415