Wykorzystanie aplikacji mobilnych i ich wpływ na zachowanie klientów przy nabywaniu dóbr konsumpcyjnych
 
Więcej
Ukryj
1
Poznan University of Technology, Faculty of Engineering Management
2
Graduate of Poznan University of Technology, Faculty of Engineering Management
Data publikacji: 29-07-2020
 
Organizacja i Zarządzanie 2019;80:263–287
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W pracy zrelacjonowano próbę zbadania wpływu aplikacji mobilnych na nastawienie klienta i jego rzeczywiste zachowanie w odniesieniu do dóbr konsumpcyjnych. Zastosowano w niej teorię marketingu mobilnego i handlu mobilnego w celu zbadania możliwości i konsekwencji używania aplikacji mobilnych w obrębie grupy docelowej. Udowodniono, że pewne zmienne, a mianowicie wartość finansowa dóbr, wygoda dostępu do informacji i ich dopasowanie do oczekiwań klienta mają pozytywny wpływ na postrzeganą użyteczność aplikacji, a właściwe zaprojektowanie aplikacji, ich przyjazność i intuicyjna obsługa pozytywnie wpływają na łatwość użytkowania. Szczególnie ważne okazały się przydatność i łatwość użytkowania jako czynniki korzystnie oddziałujące na nastawienie konsumenta. Zamiar zakupu i gotowość do udostępniania w sieci informacji na ten temat, a także późniejsze rzeczywiste wykorzystanie aplikacji są zależne od czynników opisanych w koncepcji modelowego zachowania.
ISSN:0239-9415