PL EN

Cel i zakres

 
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i Zarządzanie (ZNPP OiZ) jest recenzowanym czasopismem naukowym o zasięgu międzynarodowym, w którym publikowane są prace z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości. Szczegółowa tematyka czasopisma obejmuje następujące subdyscypliny:
- Zarządzanie strategiczne, Przedsiębiorczość
- Wspomaganie decyzji kierowniczych, Zarządzanie procesami i projektami, Zachowania organizacyjne, Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie innowacjami, Zarządzanie jakością
- Zarządzanie produkcją, usługami i technologią, Zarządzanie finansami i rachunkowość menedżerska, Zarządzanie logistyką, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie marketingiem
- Zarządzanie organizacjami biznesowymi, Zarządzanie instytucjami publicznymi i organizacjami non-profit
- Teoria organizacji i zarządzania, Metodologia Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Studia krytyczne w Naukach o Zarządzaniu i Jakości
Czasopismo Zeszyty Naukowe seria Organizacja i Zarządzanie stanowi forum wymiany wiedzy i doświadczeń naukowców i specjalistów w tym obszarze. ZNPP OiZ publikuje oryginalne, wysokiej jakości prace, które przyczyniają się do rozwoju badań empirycznych i koncepcyjnych w naukach o zarządzaniu i jakości.
Ze względu na wieloaspektowość i szerokie spektrum oddziaływania nauk o zarządzaniu i jakości, zarówno redakcja, rada naukowa, recenzenci, jak i autorzy tekstów są nieograniczeni geograficznie.
 
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top