PL EN

O czasopismie

 
Corocznie ukazują się dwa numery Zeszytów. Wszystkie artykuły są recenzowane. Jesteśmy indeksowani w bazach bibliograficznych: BazTech, BazEkon, IndexCopernicus, Erih Plus, PBN. W sprawie publikacji, jak również na każdy temat związany z Zeszytami, prosimy o kontakt. Zachęcamy do lektury dotychczasowych numerów w zakładce Archiwum.

Tematyka publikowanych artykułów to inżynieria zarządzania i inżynieria produkcji a w szczególności:
  • systemy produkcyjne
  • logistyka
  • ergonomia
  • inżynieria jakości
  • marketing
  • sterowanie ekonomiczne
  • humanistyka i komunikacja w zarządzaniu
  • prawo gospodarcze
  • systemy informatyczne

Miło nam poinformować, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej serii Organizacja i Zarządzanie mają przyznane 70 punktów za opublikowane artykuły.

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania artykułów, które po pozytywnych recenzjach zostaną opublikowane w kolejnych numerach Zeszytów. Artykuły przyjmujemy w trybie ciągłym.
 
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top