PL EN
Model funkcjonowania czasopisma
 
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i Zarządzanie wydawane jest jako półrocznik.
Czasopismo jest dwujęzyczne, artykuły publikowane są w języku polskim i angielskim.
Wszystkie publikowane w czasopiśmie prace naukowe są recenzowane w tzw. double-blind review proces, co oznacza, że Autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
Redakcja stosuje tzw. submission fee, co oznacza, że autorzy ponoszą opłatę za rozpatrzenie artykułu. To nie implikuje pozytywnej recenzji i nie jest jednoznaczne z przyjęciem do druku.

Redakcja stosuje politykę otwartego dostępu tzw. open access, która oznacza, że publikowane artykuły naukowe są upowszechniane za darmo szerokiemu gronu odbiorców bez barier technologicznych i prawnych. Zasada publikowania otwartego polega przede wszystkim na tym, że „autor(-rzy) i właściciel(-e) praw autorskich przyznają użytkownikom nieograniczone i nieodwołalne prawo dostępu do zasobów i publiczną licencję na kopiowanie, użycie, dystrybuowanie, transmitowanie i wyświetlanie dzieła, także na wykonanie i dystrybuowanie pochodnej dzieła w dowolnej postaci cyfrowej, dla ważnych celów, które to prawa uzależnione są od dokładnego podania atrybucji dotyczących autorstwa (standardy publiczne będą rozwijane tak, by dostarczały mechanizmów dla właściwego wprowadzania w życie przynależnych autorom praw i odpowiedzialnego ich używania, tak jak to się robi teraz) oraz udzielają prawa do wykonania małej liczby drukowanych kopii dla osobistego użytku” .
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i Zarządzanie jest wydawane na licencji Creative Commons – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode). Przesłanie artykułu do recenzji oznacza zgodę na jego udostępnienie na tej licencji.Wysoki poziom naukowy czasopisma potwierdza liczba punktów przyznana w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. Zgodnie z tym wykazem, artykułom opublikowanym w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej serii Organizacja i Zarządzanie, przyznano 40 punktów.
Zachęcamy Państwa do publikowania artykułów w naszym czasopiśmie. Nabór artykułów prowadzimy w trybie ciągłym. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z warunkami publikacyjnymi zawartymi w zakładkach Wytyczne dla Autorów oraz Zasady Etyki Publikacyjnej.
 
ISSN:0239-9415