PL EN

Model funkcjonowania czasopisma

 
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i Zarządzanie wydawane jest jako półrocznik.
Artykuły publikowane są w języku angielskim.
Wszystkie publikowane w czasopiśmie prace naukowe są recenzowane w tzw. double-blind review proces, co oznacza, że Autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
Redakcja stosuje tzw. submission fee, co oznacza, że autorzy ponoszą opłatę za rozpatrzenie artykułu. To nie implikuje pozytywnej recenzji i nie jest jednoznaczne z przyjęciem do druku.

Redakcja stosuje politykę otwartego dostępu tzw. open access, która oznacza swobodną dostępność w publicznym Internecie, zezwalającą każdemu użytkownikowi na czytanie, ściąganie, kopiowanie, rozpowszechnianie, drukowanie, wyszukiwanie i linkowanie do pełnych treści artykułów, sczytywanie ich w celu indeksowania, przekazywanie danych do oprogramowania lub wykorzystywanie ich w jakikolwiek legalny sposób bez finansowych, prawnych czy technicznych barier, innych niż te nieodłącznie związane z samym dostępem do Internetu. Jedyna możliwość ograniczania kopiowania i rozpowszechniania oraz ochrony wynikającej z prawa autorskiego ─ w tym aspekcie ─ może wynikać z niezbędnej autorskiej kontroli integralności jego pracy i zachowania prawa do bycia poprawnie oznaczonym i cytowanym. Jest to zgodne z definicją otwartego dostępu przyjętą przez BOAI.
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i Zarządzanie jest wydawane na licencji Creative Commons – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode). Przesłanie artykułu do recenzji oznacza zgodę na jego udostępnienie na tej licencji.


INFORMACJE PRAWNOAUTORSKIE: Autorzy zachowują prawa autorskie i pełne prawa wydawnicze bez ograniczeń. Udzielenie wydawcy prawa do pierwszej publikacji nie uznaje się za ograniczenie.

SYSTEM ANTYPLAGIATOWY: Redakcja czasopisma korzysta z systemu antyplagiatowego Plagiat.pl. System zapewnia klarowną procedurę antyplagiatową i używa szerokich baz porównawczych: zasobów światowego Internetu, Bazy Aktów Prawnych, bazy Refbooks - wielomilionowej bazy tekstów naukowych, głównie w językach: polskim i angielskim, objętych ochroną prawa autorskiego, ze wszystkich dziedzin nauki i kultury oraz Bazy prac i publikacji naukowych będących zbiorem prac naukowych oraz publikacji uczelni, a także innych instytucji uczestniczących w bezpłatnym Programie Wymiany Baz. Analiza antyplagiatowa ułatwia ocenę samodzielności badanego tekstu oraz wskazuje liczbę zapożyczonych fragmentów i podaje ich źródła. Efektem analizy antyplagiatowej jest dokładny, przejrzysty i odporny na zabiegi edytorskie Raport Podobieństwa. Wszystkie nadesłane artykuły muszą najpierw przejść pozytywną weryfikację w systemie antyplagiatowym (max 15%), zanim zostaną poddane procesowi selekcji i recenzji.

Wysoki poziom naukowy czasopisma potwierdza liczba punktów przyznana w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. Zgodnie z tym wykazem, artykułom opublikowanym w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej serii Organizacja i Zarządzanie, przyznano 70 punktów.
Zachęcamy Państwa do publikowania artykułów w naszym czasopiśmie. Nabór artykułów prowadzimy w trybie ciągłym. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z warunkami publikacyjnymi zawartymi w zakładkach Wytyczne dla Autorów oraz Zasady Etyki Publikacyjnej.
 
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top