PL EN
Witamy na stronie Zeszytów Naukowych serii Organizacja i Zarządzanie (ISSN 0239-9415). Znajdą tu Państwo wszystkie niezbędne informacje na temat Zeszytów i możliwości publikowania artykułów na naszych łamach.

Agnieszka Misztal, redaktor naczelny
40
MEiN
Nabór do bieżących numerów przyjmujemy w trybie ciągłym.
Zapraszamy do zgłaszania tekstów do numeru tematycznego pn. „Zrównoważony rozwój w zarządzaniu: wyzwania teoretyczne i praktyczne”.
WIĘCEJ
Bieżący numer
2022 vol. 85
 
 
ISSN:0239-9415