Wpływ zmian demograficznych na rozwój systemu opieki zdrowotnej w krajach UE
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Data publikacji: 29-07-2020
 
Organizacja i Zarządzanie 2019;80:219–234
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Obserwowane od wielu lat zmiany demograficzne w Unii Europejskiej wyraźnie uwypuklają proces starzenia się społeczeństwa, na który ogromny wpływ mają procesy płodności, śmiertelności i migracji. Zjawisko to jest ważnym problemem zarówno demograficznym, jak i społeczno-ekonomicznym, ponieważ prowadzi do wielu niekorzystnych konsekwencji, czyli np. do zmiany zasad funkcjonowania systemów zabezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej czy szkolnictwa. W starzejącym się społeczeństwie system opieki zdrowotnej odgrywa znaczącą rolę. Ze względu na rosnącą liczbę osób starszych rośnie popyt na usługi opiekuńcze i opiekę medyczną, a tym samym wzrasta liczba personelu medycznego oraz liczba miejsc w szpitalach, sanatoriach, kurortach i hospicjach. W opracowaniu zostanie przeprowadzona analiza przestrzenna rozwoju systemu opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej, a także zostanie zbadany wpływ procesu starzenia się społeczeństw na rozwój systemu opieki zdrowotnej.
ISSN:0239-9415