PL EN
Identyfikacja zagrożeń na stanowiskach pracy strażaków zawodowych
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
 
 
Data publikacji: 25-08-2020
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2013;59:69-84
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono analizę zagrożeń, na jakie są narażeni strażacy zawodowi. Pozwoli ona na oszacowanie ryzyka zawodowego, a także będzie stanowić podstawę podjęcia właściwych działań korekcyjnych i profilaktycznych. Ryzyko zawodowe strażaków zależy przede wszystkim od rodzaju akcji ratowniczych. Badaniami związanymi z bezpieczeństwem strażaków, a także poszukiwaniem rozwiązań ograniczających ryzyko, powinni się zajmować zarówno naukowcy, jak i pracodawcy oraz służby BHP.
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top