PL EN
Luka emerytalna a potencjał do oszczędzania w polskich gospodarstwach domowych
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń
Data publikacji: 05-08-2020
 
Organizacja i Zarządzanie 2017;73:127–143
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W opracowaniu podjęto problematykę możliwości sfinansowania luki emerytalnej przez uczestników polskiego systemu emerytalnego. Struktura opracowania wynika z przyjętych celów badawczych. W pierwszej kolejności omówiono kwestię adekwatności dochodowej systemów emerytalnych. Następnie z wykorzystaniem koncepcji docelowych stóp zastąpienia oszacowano rozmiary luki emerytalnej w Polsce. W kolejnym etapie oceniono potencjał do oszczędzania w polskich gospodarstwach domowych. W wyniku badań stwierdzono, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy, zgodnie z którą poziom dochodów gospodarstw domowych w Polsce umożliwia im gromadzenie dodatkowych oszczędności emerytalnych, jednak przeciętne gospodarstwo nie może zgromadzić oszczędności zapewniających sfinansowanie całej luki emerytalnej.
ISSN:0239-9415