PL EN
Wykorzystanie idei drzewa CTQ do identyfikacji wymagań klientów kontroli jakości
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania
 
 
Data publikacji: 20-08-2020
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2015;66:57–73
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu było wykorzystanie drzewa wymagań krytycznych dla jakości CTQ, jednego z podstawowych narzędzi koncepcji Six Sigma, jako dekodera, który pozwoli przetłumaczyć język klientów kontroli jakości, ich potrzeby i oczekiwania na mierzalne wymogi. Celem badań było opracowanie zestawu miar, łatwych do pomiaru i oceny menedżerskiej, które będą podstawą do podjęcia działań doskonalących proces kontroli jakości. Przedstawiono ideę drzewa CTQ jako narzędzia dekodującego język klienta na specyfikację dla produktu, usługi czy procesu. Wykorzystano klasyczne drzewo CTQ do utworzenia autorskiego drzewa wymagań krytycznych dla kontroli jakości nazwanego drzewem CTQI. W ramach konstrukcji drzewa CTQI określono klientów procesu kontroli jakości oraz ich potrzeby. Odniesiono zidentyfikowane potrzeby typu „dobrze” i „szybko” do wymagań klientów związanych z wybranym aspektem działalności kontroli jakości tj. zarządzaniem nad wyrobem niezgodnym i niezgodnościami. Wykorzystano „dźwignie”, jako narzędzie drzewa CTQI, do wyszukania składowych zidentyfikowanych potrzeb, które w następnej kolejności posłużyły do wyróżnienia miar i wskaźników dla oceny kontroli jakości. Przedstawiono zestaw miar i wskaźników, których monitorowanie pozwoli zarządzającym procesem kontroli jakości określić aktualny poziom spełnienia potrzeb i wymagań ich klientów i na tej podstawie podjąć decyzje odnośnie doskonalenia procesu kontroli jakości.
ISSN:0239-9415