PL EN
Analiza efektywności portfela projektów
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Procesu Zarządzania
Data publikacji: 03-08-2020
 
Organizacja i Zarządzanie 2018;77:17–29
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie metodyki badania efektywności portfela projektów. Na początku omówiono znaczenie portfela projektów w kształtowaniu strategii organizacji. Następnie scharakteryzowano proces budowy portfela projektów. Z uwagi na fakt, że liczba potencjalnych portfeli projektów w organizacji może być bardzo duża, konieczna jest algorytmizacja tego procesu. W artykule przyjęto założenie, że podstawą oceny wygenerowanych portfeli są odpowiednie procedury agregacji zysków i ryzyka. Uznano, że w ocenie ryzyka można bezpośrednio wykorzystać parametry rozkładu czasów zakończenia potencjalnych projektów, zgodne z wytycznymi metody PERT i własnościami rozkładu beta. Rozwiązania teoretyczne zilustrowano opisem przypadku, którego celem jest prezentacja możliwości proponowanych rozwiązań metodologicznych.
ISSN:0239-9415