PL EN
Evaluation of motivation level to safe behavior of mining plant employees
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
 
2
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
 
 
Publication date: 2020-08-20
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2015;65:127-139
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Kwestia motywacji do bezpiecznej pracy jest bardzo ważnym problemem w teorii zarządzania. Motywacja jest podstawową funkcją systemu zarządzania, zachęca pracowników do przyjęcia i wdrożenia przyjętych celów. Celem pracy jest analiza i ocena poziomu motywacji do bezpiecznego zachowania pracowników zakładu. Badanie zostało przeprowadzone wśród pracowników kopalni, a w badaniu wzięło udział 100 osób. Badani to osoby w różnym wieku i z różnym stażem pracy. Analiza wyników badania pokazała, że: nieodpowiednie lub niebezpieczne zachowanie pracowników często są oceniane przez innych jako negatywne, ale prawie połowa z nich pozostaje bierna ignorując niebezpieczną sytuację, większość pracowników respektuje tylko niektóre przepisy i zasady bezpieczeństwa, niektórzy badani nie spełniają ich wcale, przyczyną niebezpiecznego i ryzykownego postępowania jest ułatwienie pracy dla terminowej realizacji zadań. Najczęstszymi działaniami motywacyjnymi są środki perswazji jak rozmowa z pracownikami, sugestie, broszury informacyjne na temat wymagań kierownictwa i cele firmy. Aby częściej egzekwować odpowiednie zachowanie są używane kary zamiast nagród. Wyniki oceny poziomu motywacji do bezpiecznych zachowań pracowników nie są zadowalające. Badania wykazały, że motywacja pracowników analizowanej populacji jest na niskim poziomie.
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top