PL EN
STRATEGIE ZWIĄZANE Z POWITANIEM STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH I ICH ADAPTACJĄ NA TERENIE UNIWERSYTETU I WŚRÓD SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ NA PRZYKŁADZIE UCZELNI Z POLSKI I USA
 
Więcej
Ukryj
1
Poznan University of Technology
2
Florida International University
Data publikacji: 19-01-2021
 
Organizacja i Zarządzanie 2020;81:217–232
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W obliczu postępującej globalizacji w sektorze szkolnictwa wyższego każda uczelnia musi mieć jasno określoną strategię pozyskiwania i utrzymania studentów zagranicznych. Bardzo często te strategie są różne w zależności od regionu i kraju, z którego pochodzą studenci. Niektórzy studenci potrzebują bardziej osobistego traktowania, podczas gdy inni wolą mniej zaangażowane podejście. Dla części z nich przeprowadzka do innego kraju lub nawet na inny kontynent może być bardzo stresującym doświadczeniem. Studenci zagraniczni muszą nie tylko skonfrontować się z nowym akademickim rygorem, ale również w wielu wypadkach z nowym otoczeniem i kulturą. Uniwersytety, w których studenci za-graniczni czują się mile widziani, znacznie przyczyniają się do ich sukcesu akademickiego. Studenci zagraniczni korzystający ze wsparcia w postaci usług przeznaczonych specjalnie dla nich mogą łatwiej dostosować się do lokalnej społeczności. Uniwersytety muszą stale pracować nad strategiami ułatwiającymi studentom przystosowanie do środowiska uniwersyteckiego i zapoznanie z procedurami administracyjnymi oraz życiem studenckim. Dostęp do odpowiednich usług, które zaspokajają potrzeby zagranicznych studentów, świadczy o tym, że takie zaangażowane podejście prowadzi do zadowalających rezultatów i ułatwia adaptację do nowej uczelni i nowej społeczności. W artykule przeprowadzono analizę najlepszych praktyk, takich jak dni adaptacyjne dla studentów zagranicznych, wysokiej jakości usługi na rzecz studentów i skuteczny program wsparcia ze strony lokalnych studentów (tzw. „Buddy program”). Takie podejście zapewnia najlepsze wyniki. Analiza pokazuje, że studenci zagraniczni lepiej adaptują się do struktur i wymagań akademickich w wyniku aktywnego korzystania z oferowanych usług. Taka strategia pozwala studentom zagranicznym jak najlepiej wykorzystać doświadczenia w zakresie internacjonalizacji.
ISSN:0239-9415