PL EN
PREFEROWANE KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW DS. ZAKUPÓW – ANALIZA OFERT PRACY
 
Więcej
Ukryj
1
Doktorantka Politechniki Poznańskiej, Wydział Inżynierii Zarządzania
2
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
Data publikacji: 19-01-2021
 
Organizacja i Zarządzanie 2020;81:201–215
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W niniejszym artykule podjęto problematykę kompetencji specjalistów ds. zakupów. Powodem zainicjowania prac badawczych jest dostrzeżenie luki w dotychczasowych opracowaniach z zakresu zarządzania kompetencjami w dziedzinie zakupów. Celem pracy jest odpowiedź na pytanie, jakie kompetencje są wymagane przy rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. zakupów we współczesnym przedsiębiorstwie. Analizę przeprowadzono z zastosowaniem ilościowej metody badawczej. Na początku dokonano przeglądu literatury poświęconej kompetencjom pracowników. Następnie przedstawiono wyniki badań własnych. W zakończeniu przedstawiono wnioski, które charakteryzują ogólny obraz ofert pracy na stanowiskach w dziale zakupów w kontekście efektywności procesu rekrutacji. Zastosowano metody studiów literaturowych oraz porównawczą.
ISSN:0239-9415