PL EN
Style kierowania menedżerów na przykładzie firmy pożyczkowej Partner Pożyczki Sp. z o.o.
 
Więcej
Ukryj
1
Doktorantka, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
 
 
Data publikacji: 24-08-2020
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2014;62:115-125
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Skuteczne kierowanie pracownikami w firmie stanowi coraz większe wyzwanie dla menedżerów. Duże znaczenie mają stosowane przez nich style kierowania. W artykule przedstawiono analizę dorobku literaturowego dotyczącego tego zagadnienia. Wyróżniono i omówiono osobowościowe, sytuacyjne oraz osobowościowo-sytuacyjne style kierowania. Zidentyfikowano style kierowania osób zatrudnionych na stanowiskach menedżerskich w firmie Partner Pożyczki Sp. z o.o.
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top