Analiza i ocena wybranych elementów poznańskiej przestrzeni publicznej z punktu widzenia ich dostosowania do wymagań osób o wysokim stopniu niepełnosprawności
 
Więcej
Ukryj
1
Poznan University of Technology, Faculty of Engineering Management
2
Student of Faculty of Engineering Management, Poznan University of Technology
Data publikacji: 29-07-2020
 
Organizacja i Zarządzanie 2019;80:115–131
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiotem artykułu jest analiza i ocena środków komunikacji miejskiej w Poznaniu (tj. tramwajów i autobusów, przystanków komunikacji miejskiej oraz przejść dla pieszych) z punktu widzenia ich dostosowania do wymagań osób o wysokim stopniu niepełnosprawności. Spełnienie tych wymagań jest kluczowym czynnikiem integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Pomaga w ich aktywizacji zawodowej i zapobiega wykluczeniu społecznemu. Analizując powyższe aspekty, wskazano obecny stan adaptacji przestrzeni miejskiej do wymagań osób niepełnosprawnych, plany miasta dotyczące tych aspektów, a także rozwiązania, które mogą zostać przyjęte w przyszłości w celu poprawy komfortu korzystania z przestrzeni publicznej przez osoby niepełnosprawne.
ISSN:0239-9415