PL EN
Użyteczność aplikacji dla klientów poznańskiego transportu miejskiego
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Inżynierii Zarządzania Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych Zakład Systemów Zarządzania, Politechnika Poznańska, Polska
 
2
Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Mechanicznej Katedra Budowy Maszyn I Bezpieczeństwa, Uniwersytet Zielonogórski, Polska
 
3
Faculty of Logistics, University of Maribor
 
 
Data nadesłania: 14-11-2023
 
 
Data akceptacji: 27-11-2023
 
 
Data publikacji: 31-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Krzysztof Hankiewicz   

Wydział Inżynierii Zarządzania Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych Zakład Systemów Zarządzania, Politechnika Poznańska, J. Rychlewskiego 2, 61-139, Poznań, Polska
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2023;88:113-126
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono oczekiwania i potrzeby klientów miejskiego transportu zbiorowego w zakresie uzyskania aktualnej informacji o możliwości dotarcia do określonego celu za pomocą dostępnych środków transportu publicznego. Głównym celem artykułu jest analiza użyteczności stron internetowych i aplikacji dla klientów komunikacji miejskiej. Badania miały formę studium przypadku i ograniczały się do aglomeracji poznańskiej. Do oceny satysfakcji klientów wybrano zarówno badania heurystyczne, jak i badania ankietowe. Pod uwagę wzięto strony internetowe i aplikacje mobilne, ponieważ użytkownicy mogli wybrać jedną z nich w celu uzyskania informacji o systemach transportu publicznego. Badania przeprowadzono w oparciu o model użyteczności uwzględniający kryteria grupowe i elementarne. W porównaniu do poprzednich badań można stwierdzić, że oceny użytkowników poszczególnych grup kryteriów są bardziej zróżnicowane. Może to wynikać z odmiennych oczekiwań, ale także z wcześniejszych doświadczeń w korzystaniu z aktualnie dostępnych aplikacji. Ponadto stwierdzono, że twórcy serwisów przeładowują je informacjami, które dla klientów mają drugorzędne znaczenie, utrudniając im dostęp do istotnych informacji. Część zmian skupia się przede wszystkim na poprawie estetyki i atrakcyjności wizualnej stron. Ponadto niektóre aplikacje mobilne nie są jeszcze dopracowane i na bieżąco aktualizowane. Należy też dodać, że użytkownicy zauważają, że późniejsze modyfikacje w tworzonych aplikacjach nie prowadzą zwykle do wzrostu użyteczności usług.
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top