PL EN
Inwestycje zagraniczne w portfelach otwartych funduszy emerytalnych w latach 1999-2016
 
Więcej
Ukryj
1
University of Gdansk, Faculty of Economics
Data publikacji: 05-08-2020
 
Organizacja i Zarządzanie 2017;73:5–20
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Główny zadaniem powstałych w Polsce w 1999 roku otwartych funduszy emerytalnych było gromadzenie i pomnażanie oszczędności emerytalnych ich uczestników. Z tego względu, zasady prowadzenia działalności inwestycyjnej funduszy są kluczowe nie tylko dla funkcjonowania OFE, ale także dla ich członków. Celem niniejszego artykułu jest przegląd zmian przepisów prawych regulujących zagraniczną politykę inwestycyjną polskich otwartych funduszy emerytalnych od momentu ich utworzenia w 1999 roku do końca 2016 roku, a także ocena wpływu tych zmian na działalność inwestycyjną funduszy oraz skład ich portfeli inwestycyjnych. Artykuł powstał na podstawie analizy ustawodawstwa, jak również danych o działalności inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych publikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz poszczególne fundusze emerytalne.
ISSN:0239-9415