PL EN
Instrumenty gromadzenia długoterminowych, dodatkowych oszczędności emerytalnych – efektywność, koszty, aspekty prawne
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
Data publikacji: 05-08-2020
 
Organizacja i Zarządzanie 2017;73:21–37
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Na skutek wprowadzenia nowego systemu emerytalnego w Polsce w 1999 r. zmieniony został sposób wyliczania emerytur. W rezultacie wysokość wypłacanych świadczeń obliczana jest na podstawie wpłaconych składek i oczekiwanej długości życia, co za tym idzie: im wyższe są składki i im dłużej je płacimy, tym emerytura będzie wyższa. Dla osób o niskich zarobkach lub z przerwami w ubezpieczeniu oznacza to, że przyszłe świadczenie emerytalne będzie jedynie nieznaczną częścią ich zarobków. Oczywista stała się zatem potrzeba indywidualnego gromadzenia oszczędności, które załagodzą skutki spadku comiesięcznego przychodu podczas emerytury. Różnorodność postaci instrumentów rynku finansowego, które charakteryzuje różny poziom ryzyka inwestycyjnego oraz różna efektywność, przedstawiono w poniższym artykule.
ISSN:0239-9415