PL EN
HERCA - metoda analizy błędów ludzkich
 
Więcej
Ukryj
1
Studentka, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
 
2
Student, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
 
 
Data publikacji: 24-08-2020
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2014;62:85-96
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie metody HERCA, służącej do badania przyczyn błędów ludzkich. HERCA jest uzupełnieniem takich metod i narzędzi, jak 5W1H, diagram Ishikawy czy 5 Why. Człowiek i jego działania odgrywają najważniejszą rolę w całym procesie pracy, jednak właśnie człowiek stanowi najsłabsze jego ogniwo. HERCA umożliwia precyzyjne wskazanie przyczyny błędu i dokonanie jego głębszych analiz, a także staje się jednym z elementów ciągłego doskonalenia, poprawiając komunikację i zapamiętywanie kluczowych elementów zadań przez pracowników i przełożonych. Eliminując błędy ludzkie, unika się poważnych awarii i przestojów, poprawiając tym samym efektywność przedsiębiorstwa. Wypadki lub sytuacje potencjalnie wypadkowe negatywnie wpływają nie tylko na postrzeganie firmy, ale także na zaangażowanie pracowników w proces pracy. Świadomość bezpieczeństwa podczas wykonywania czynności roboczych poprawia samopoczucie i komfort pracowników.
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top