PL EN
Osoby z Niepełnosprawnością na Rynku Pracy - Główne Wyzwania, Pierwsze Potrzeby
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Inżynierii Zarzadzania Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Politechnika Poznańska, Polska
 
2
Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, Polska
 
3
Wydział Inżynierii Zarzadzania, Politechnika Poznańska, Polska
 
 
Data nadesłania: 30-09-2021
 
 
Data akceptacji: 09-11-2021
 
 
Data publikacji: 15-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Joanna Małecka   

Wydział Inżynierii Zarzadzania Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Politechnika Poznańska, Jacka Rychlewskiego 2, 61-138, Pozmań, Polska
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2021;83:81–96
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Analiza aktywności zawodowej ludności w wieku produkcyjnym jest zagadnieniem złożonym ze względu na mnogość czynników determinujących to zjawisko, np. wiek, status materialny, dostępność ofert na rynku pracy do indywidualnych potrzeb pracownika. Osoby z niepełnosprawnościami są niewątpliwie jednymi z najbardziej narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego, co wyraźnie wskazuje i podkreśla problematyka podjęta w artykule. Obecna sytuacja gospodarcza w Polsce pozwala osobom z niepełnosprawnościami na podjęcie działalności zawodowej, zwłaszcza w tzw. warunkach pracy chronionej – Zakładach Pracy Chronionej, a także w warunkach pracy otwartej – w przedsiębiorstwach komercyjnych. Wyniki badań prezentowane w artykule mają na celu przybliżenie sytuacji gospodarczej osób z niepełnosprawnościami w Polsce na tle innych krajów UE. Na podstawie wyników badań własnych, przeprowadzonych przy współpracy z organizacją non-profit – jednym z najbardziej rozpoznawalnych stowarzyszeń studenckich w Polsce – i statystyk z poszczególnych krajów UE kolekcjonowanych przez instytucje rządowe, stworzono model umożliwiający prognozowanie zapotrzebowania na miejsca pracy w obu środowiskach rynkowych. Dostrzeżono bowiem potrzebę osób z niepełnosprawnością zarówno do integracji z osobami pełnosprawnymi jak i ich niechęć do aktywności zawodowej w zamkniętych środowiskach osób tylko z niepełnosprawnościami i wynikających z tego uwarunkowań społecznych.
ISSN:0239-9415