PL EN
Proces referencyjny jako narzędzie przyspieszające modelowanie symulacyjne procesów logistycznych
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Logistyki, Politechnika Poznanska, Polska
 
2
studentka, Politechnika Poznańska, Polska
 
 
Data nadesłania: 20-04-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 24-05-2022
 
 
Data akceptacji: 31-05-2022
 
 
Data publikacji: 20-09-2022
 
 
Autor do korespondencji
Pawel Pawlewski   

Instytut Logistyki, Politechnika Poznanska, Polska
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2022;85:189-204
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W przedsiębiorstwach realizowanych jest wiele procesów, które mają umożliwić osiągnięcie zdefiniowanych celów biznesowych. W dużej mierze są to procesy cykliczne, to znaczy takie, które się powtarzają i mają wyznaczony przebieg. Różnią się zazwyczaj szczegółami, takimi jak lokalizacja źródłowa i docelowa, lub miejscem występowania w systemie. Podczas modelowania w programach symulacyjnych różnice te znacznie wpływają na poziom zaawansowania modelu. W trakcie odzwierciedlania procesów w programach brakuje możliwości automatycznego działania – sztucznej inteligencji odpowiadającej za cykliczność. Celem tej pracy jest przedstawienie podejścia do modelowania - tzw. procesu referencyjnego, który pozwala na ułatwienie i skrócenie czasu projektowania procesów logistycznych w modelach symulacyjnych. Przedstawiono rozwiązanie, w którym definiuje się jedynie zasady wyboru tzw. lokalizacji pełniących funkcję buforów, pól odkładczych, a modelowane czynności procesu są generowane automatycznie. Zaproponowano zasadę pozwalającą na modelowanie według reguł losowych, wskazując dalsze kierunki prac badawczych związanych z regułami ilościowymi i czasowymi. W artykule przedstawiono również implementację tego rozwiązania w programie symulacyjnym LogABS.
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top