PL EN
Analiza scientometryczna w obszarze zarządzania: program Return to Work
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, Polska
 
 
Data nadesłania: 25-07-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 11-10-2023
 
 
Data akceptacji: 18-10-2023
 
 
Data publikacji: 31-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Więcek-Janka   

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965, Poznań, Polska
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2023;88:179-204
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Temat nieobecności pracowników to zagadnienie dotychczas badane z perspektywy kosztów ponoszonych przez pracodawców. Wydłużająca się przeciętna długość życia sprawia, że w perspektywie najbliższych dwudziestu kilku lat nastąpi znaczące wydłużenie się okresu aktywności zawodowej. Zatem program RTW w kontekście pracowników wracających po nieobecności będzie odgrywać ważną rolę w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz będzie szansą na rozwój. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników analizy bibliometrycznej oraz scientometrycznej zagadnienia dotyczącego programu RTW. Głównym punktem odniesienia są czasopisma i publikacje zamieszczone w bazie Web of Science w latach 1900-2023, szczegółowej analizie poddano zaś prace z ostatniego dwudziestolecia, tj. lata 2000-2021. Pozyskane dane posłużyły wykonaniu analizy scientometrycznej, a w szczególności: liczby publikacji, autorstwa i współautorstwa, liczby cytowań, czasopism, kategorii tematycznych, instytucji, krajów oraz słów kluczowych. W badaniach pod uwagę wzięto 106 publikacji, których częstotliwość cytowania to 1801 razy. Program RTW to zagadnienie najczęściej poruszane przez badaczy z USA, Kanady i krajów Europy Północnej. Najwięcej w tym obszarze publikują pracownicy naukowi Vrije Univesitet Amsterdam, Institute for Work Health, University of Toronto, VU University Medical Center, które stanowią ponad 45% publikacji w tym obszarze.
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top