PL EN
Model sprzeczności OTSM TRIZ w zarządzaniu marketingiem osobistym studentów.
 
Więcej
Ukryj
1
Absolwent, Politechnika Poznańska, Polska
2
Studentka, Politecnico di Torino, Italy
3
Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Politechnika Poznańska, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Joanna Majchrzak   

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Politechnika Poznańska, J. Rychlewskiego 2, 60-965, Poznań, Polska
Data nadesłania: 28-02-2021
Data ostatniej rewizji: 11-05-2021
Data akceptacji: 17-05-2021
Data publikacji: 31-12-2021
 
Organizacja i Zarządzanie 2021;84:77–93
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem pracy jest analiza i doskonalenie metod zarządzania marketingiem osobistym studentów. Scharakteryzowano istotę marketingu osobistego studentów rozpatrywaną w kontekście aktywności podejmowanych przez nich na rynku pracy. Odwołując się do analizy literatury, wskazano możliwość zastosowania modelu sprzeczności OSTM TRIZ w zarządzaniu marketingiem osobistym studentów. Przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących aktywności marketingu osobistego podejmowanych przez wybraną grupę studentów Politechniki Poznańskiej. Zidentyfikowano zbiór problemów i występujących sprzeczności w zarządzaniu marketingiem osobistym studentów. Zestawiono zbiór technik i narzędzi stosowanych w rozwiązywaniu problemów sprzeczności w ramach algorytmu ARIZ-85. Przeprowadzono trzy niezależne sesje warsztatów ze studentami, którzy nie mieli wcześniej żadnych doświadczeń z metodologią TRIZ, w celu sprawdzenia możliwości stosowania określonych technik i narzędzi TRIZ w rozwiązywaniu problemów sprzeczności w marketingu osobistym. W pierwszej sesji zastosowano metodę określania miejsca (OZ) i czasu (OT) występowania sprzeczności oraz ich intensyfikacji. W drugiej sesji dodatkowo wprowadzono metodę analizy zasad oddzielania sprzeczności (w czasie, w przestrzeni i w zależności od okoliczności), a w trzeciej zbiór zasad wynalazczych TRIZ. Wyniki wypracowane przez studentów w każdej z trzech sesji warsztatów zostały ocenione oraz porównane. W rezultacie wskazano na zasadność zastosowania modelowania OSTM TRIZ i jego użyteczność w rozwiązywaniu problemów sprzeczności w zarządzaniu marketingiem osobistym studentów.
ISSN:0239-9415