PL EN
MARKETINGOWE UJĘCIE DZIAŁALNOŚCI E-COMMERCE NA RYNKU USŁUG LOGISTYCZNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, Polska
2
Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Politechnika Poznańska, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Joanna Majchrzak   

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Politechnika Poznańska, J. Rychlewskiego 2, 60-965, Poznań, Polska
Data nadesłania: 30-10-2020
Data ostatniej rewizji: 23-11-2020
Data akceptacji: 30-11-2020
Data publikacji: 29-01-2021
 
Organizacja i Zarządzanie 2020;82:21–34
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest rozstrzygnięcie w jaki sposób zastosować model mieszanki marketingowej w działaniach e-commerce w zakresie świadczenia usług kurierskich realizowanych dla sklepów internetowych. Dla realizacji tak przyjętego celu pracy, po pierwsze, określono istotę mieszanki marketingowej, w szczególności modele stosowane na rynku usług. Po drugie, dokonano charakterystyki rynku e-commerce w zakresie świadczenia usług kurierskich i obsługi paczkomatów w Polsce. Przedstawiono strukturę relacji między podmiotami rynku e-commerce. Po trzecie, dokonano charakterystyki poszczególnych elementów marketingu mix przyjętych w modelu 7P marketingu mix (Booms, Bitner, 1981) i podano ich przykłady odwołując się do aktywności marketingowych wybranego przedsiębiorstwa świadczącego usługi e-commerce w zakresie usług kurierskich. Po czwarte, dokonano analizy poszczególnych metod i narzędzi stosowanych w ramach zintegrowanej komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa. Wskazano kierunek dalszych prac badawczych prowadzących do ujednolicenia terminologii, charakterystyki i interpretacji poszczególnych elementów modelu marketingu mix oraz ich praktycznego wykorzystania na rynku usług logistycznych. Działania badawcze w pracy przeprowadzone zostały przy zastosowaniu metody monograficznej.
ISSN:0239-9415