PL EN
Znaczenie innowacji w rozwoju przedsiębiorstw
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Organizacji i Zarządzania, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Polska
 
2
Centrum Logistyki i Nowoczesnych Technologii, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Polska
 
3
Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, Polska
 
 
Data nadesłania: 11-07-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 23-09-2023
 
 
Data akceptacji: 24-09-2023
 
 
Data publikacji: 31-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Łukasz Brzeziński   

Katedra Organizacji i Zarządzania, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Estkowskiego 6, 61-755, Poznań, Polska
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2023;88:27-54
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Innowacje stanowią o zmianach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Są inicjatywą, która może przyczynić się nie tylko do przetrwania, ale osiągnięcia przez organizację przewagi konkurencyjnej, która przełoży się na sukces rynkowy. Wskazane efekty są powiązane ze zjawiskiem rozwoju organizacji, który charakteryzuje się ogromną złożonością przejawów. Zarówno innowacja (eksperyment), jak i rozwój (zmiany jakościowe) są powiązane ze zmianą, transformacją, nowym sposobem funkcjonowania. Dlatego też istotne jest identyfikowanie i wyjaśnianie relacji pomiędzy tymi stanami w organizacji. Celem badania była analiza znaczenia innowacji w rozwoju przedsiębiorstw. Na etapie gromadzenia danych wykorzystano następujące metody badawcze: desk research i wywiady eksperckie focusowe. Natomiast do analizy wyników badań wykorzystano elementy statystyki opisowej, współczynnik korelacji międzysektorowej (do oceny zgodności opinii ekspertów) oraz współczynnik korelacji rho Spearmana. Badanie zostało przeprowadzone w maju i czerwcu 2023 r. Grupę badawczą stanowiło 32 ekspertów. Na podstawie przeprowadzonych badań można wskazać, że rozwój przedsiębiorstw (postrzegany jako zmiana jakościowa działalności, poprawa wizerunku) stanowił najważniejszą przyczynę wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach. W całej grupie badanych uzyskano istotną statystycznie zgodność ocen sędziowskich. Jednocześnie to innowacje są postrzegane przez ekspertów jako kluczowy element rozwoju organizacji, pozwalający zwiększyć konkurencyjność, poprawić jakość, obniżyć koszty i umożliwić adaptację do zmian rynkowych. Prezentowane wyniki badań wzbogacają wiedzę o potencjalne innowacji w kontekście rozwoju przedsiębiorstwa. Ustalenie przyczyno-skutkowej relacji może pozwalać na skuteczniejsze pobudzanie rozwoju organizacji poprzez położenie nacisku na działalność innowacyjną, co w szerszym kontekście będzie przyczyniać się do zwiększenia innowacyjności polskich przedsiębiorstw.
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top