PL EN
Kształtowanie tożsamości zrównoważonych klastrów wodorowych w warunkach transformacji energetycznej
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Polska
 
 
Data nadesłania: 04-05-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 10-07-2023
 
 
Data akceptacji: 11-07-2023
 
 
Data publikacji: 31-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Bogusław Piotr Bembenek   

Wydział Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Powstańców Warszawy 12, 35-959, Rzeszów, Polska
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2023;88:5-26
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł koncentruje się na wybranych zagadnieniach z zakresu kształtowania tożsamości klastrów wodorowych w warunkach współczesnej transformacji energetycznej. Oprócz wprowadzenia i podsumowania składa się z trzech części, w których scharakteryzowano strategiczny wymiar transformacji energetycznej, zarys idei tożsamości zrównoważonych klastrów wodorowych oraz praktyczne podejście partnera publicznego do kreowania tej tożsamości ośmiu klastrów wodorowych w Polsce w ramach koncepcji Polskiego Ekosystemu Innowacji Dolin Wodorowych. Na podstawie wyników badań własnych wykazano, że wspieranie rozwoju klastrów wodorowych przez partnera publicznego w świetle ambitnych założeń krajowych i europejskich co do zrównoważonego rozwoju gospodarki wodorowej i technologii wodorowych jest działaniem celowym, zorganizowanym, indywidualnie zróżnicowanym i systematycznie realizowanym. Jednocześnie proces kształtowania tożsamości klastrów wodorowych pozostaje pod wpływem makro- i mikrootoczenia oraz wewnętrznego środowiska tych klastrów. Z uwagi na fakt, że w charakterystycznej przestrzeni klastrowej krzyżuje się i współistnieje szereg tożsamości budowanych na różnych poziomach, nie tylko tożsamości indywidualnych poszczególnych jednostek heterogenicznej społeczności klastrowej (członków klastra), ale także tożsamości zbiorowych, w tym tożsamości społecznych, sektorowych, regionalnych i lokalnych, wybrana problematyka może stanowić inspirację do podjęcia dalszych badań na gruncie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top