PL EN
Zastosowania narzędzi Lean Production (LP) w MSP w Wielkopolsce
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, Polska
 
 
Data nadesłania: 07-07-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 16-08-2023
 
 
Data akceptacji: 29-08-2023
 
 
Data publikacji: 31-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Maciej Ciszewski   

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, ul. J. Rychlewskiego 2, 60-965, Poznań, Polska
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2023;88:55-74
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Skuteczne i sprawne zarządzanie produkcją może zapewnić przedsiębiorstwu przewagę konkurencyjną, a eliminacja marnotrawstwa w systemie produkcyjnym staje się priorytetem. W odniesieniu do tego podjęto przegląd piśmiennictwa, którego zasadniczym celem była analiza publikacji związanych z implementacjami Lean Production (LP) w polskiej przestrzeni gospodarczej. W rezultacie badania literatury metodą analizy słów kluczowych odkryto niedobór publikacji dotyczących wdrożeń narzędzi LP w małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). Większość publikacji dotyczyła dużych firm i skupiała się na analizach skutków powdrożeniowych pojedynczych narzędzi LP, choć to MSP generują 77% polskiego PKB (raport PARP, 2020). Autor podjął próbę uzupełnienia zaobserwowanej luki badawczej związanej z niedoborem badań dotyczących zastosowań narzędzi LP w MSP. Metodyka badawcza obejmowała analizę wyselekcjonowanych artykułów, zestawienie wniosków z badania ankietowego autorskim kwestionariuszem w 300 małych i średnich przedsiębiorstwach w Wielkopolsce oraz obserwację uczestniczącą. Celem badań jest wykazanie, jakie narzędzia LP są najczęściej wykorzystywane w MSP w zależności od rodzaju działalności i dokonanie analizy planów wdrożeniowych narzędzi LP. W artykule określono poziom bieżących i przewidywanych w ciągu trzech lat zastosowań narzędzi LP w wielkopolskich MSP oraz ujawniono powiązania pomiędzy tymi narzędziami. Tekst zakończony został podsumowaniem przedstawiającym wnioski z przeprowadzonych badań. Pozyskana wiedza może być użyteczna dla studentów studiów kierunkowych z dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości, jak i praktyków wdrożeń Lean związanych z organizowaniem systemów produkcyjnych.
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top