PL EN
Wpływ pandemii na działalność gospodarczą i sektor transportowy w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Politechnika Poznańska, Polska
 
2
Zakład Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Politechnika Poznańska, Polska
 
 
Data nadesłania: 14-07-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 12-09-2023
 
 
Data akceptacji: 13-09-2023
 
 
Data publikacji: 31-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Karolina Anna Olejniczak   

Zakład Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Politechnika Poznańska, Jacka Rychlewskiego 2, 60-965, Poznań, Polska
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2023;88:127-142
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W zarządzaniu łańcuchem dostaw mogą wystąpić zdarzenia losowe, które trudno przewidzieć. Pandemia dotknęła łańcuchy dostaw na całym świecie i zmusiła firmy do nagłych zmian. Firmy nadal mogą działać i dostarczać swoje produkty klientom dzięki innowacyjności, ale także elastyczności i innowacyjności przedsiębiorstw transportowych. W ciągu ostatnich dwóch dekad polska branża transportowa zyskała na znaczeniu w Unii Europejskiej. Głównym celem niniejszego artykułu jest określenie specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach pandemii, ocena wpływu pandemii na MŚP transportu międzynarodowego w Polsce, a następnie identyfikacja kluczowych wyzwań dla branży z punktu widzenia przedsiębiorców. Korzystano z przeglądu literatury, desk research i badania metodą kuli śniegowej przeprowadzonego na przełomie 2021 i 2022 r. Wyniki badań pokazują, że zmiany w organizacji łańcuchów dostaw, dywersyfikacja, zmiany popytu i inne skutki pandemii pozytywnie wpływają na działalności niektórych firm transportowych w Polsce, a im większa firma, tym bardziej te zmiany są wykorzystywane w pozytywny sposób w działalności firm transportowych. Wydaje się, że potwierdzają to także dane statystyczne. Największymi beneficjentami zmian wydają się być firmy średnie i duże. Mikroprzedsiębiorstwa najczęściej negatywnie oceniają wpływ pandemii. Najczęściej wskazywane przez przedsiębiorców wyzwania związane z wysokością kar w transporcie z pewnością również są bardzo odczuwane przez mikroprzedsiębiorstwa.
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top