PL EN
Zarządzanie powierzchnią magazynową – studium przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, Polska
 
2
Studentka II stopnia kierunku Logistyka łańcuchów dostaw, Politechnika Poznańska, Polska
 
3
Studentka II stopnia kierunku Logistics systems, Politechnika Poznańska, Polska
 
 
Data nadesłania: 26-04-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 22-06-2022
 
 
Data akceptacji: 07-07-2022
 
 
Data publikacji: 20-09-2022
 
 
Autor do korespondencji
Izabela Kudelska   

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, J. Rychlewskiego 2, 60-965, Poznań, Polska
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2022;85:157-170
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Coraz większa konkurencja na rynku wymaga od przedsiębiorstwa poprawy efektywności procesu logistycznego. Jednym z ważniejszych elementów tego procesu jest magazyn. Dobra efektywność pracy magazynu poprawi jakość i czas dostawy. Parametry te mają również wpływ na satysfakcję klienta i obniżenie kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa. Niniejszy artykuł poświęcono analizie wpływu ukształtowania magazynu i jego wyposażenia na koszty. Główny cel pracy to wskazanie korzyści, jakie występują po zmianie typu regału i rozmieszczenia zasobów. W artykule, wykorzystując studium przypadku, porównano parametry dotyczące zastosowania dwóch typów regałów i przedstawiono wyniki badań symulacji tras pokonywanych przez wózek widłowy pomiędzy poszczególnymi strefami. Kluczowym elementem jest wskazanie korzyści z wykorzystania regałów dynamicznych. Badania ukazały, że decyzja o odpowiednim ukształtowaniu magazynu i jego wyposażeniu jest bardzo ważna, ponieważ wpływa m.in. na wydajność magazynu, koszt transport, czas obsługi i pojemność magazynową. Korzyści, które wynikły z analizy, podzielono na trzy grupy: finansowe, środowiskowe i organizacyjne. Wyniki tego badania dostarczają cennych informacji również dla praktyków, ponieważ ukazują holistyczne podejście do reorganizacji układu przestrzennego magazynu
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top