PL EN
Wpływ czynników związanych z kulturą bezpieczeństwa w organizacji na wdrażanie projektów proergonomicznych
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Inżynierii Zarządzania, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Zakład Zastosowań Ergonomii, Politechnika Poznańska, Polska
 
2
Faculty of Logistics, University of Maribor, Slovenia
 
3
Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture Industrial Engineering Department, University of Zagreb, Croatia
 
 
Data nadesłania: 04-12-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 08-12-2023
 
 
Data akceptacji: 11-12-2023
 
 
Data publikacji: 31-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Wiktoria Czernecka   

Wydział Inżynierii Zarządzania, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Zakład Zastosowań Ergonomii, Politechnika Poznańska, Poznań, Polska
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2023;88:75-86
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zmieniające się dynamicznie warunki funkcjonowania współczesnych organizacji powodują także zmiany w prowadzonych w nich procesach, również w zarządzaniu projektami. Można zauważyć, że coraz częściej projekty są ustrukturyzowaną odpowiedzią na pojawiające się w firmie problemy, zwłaszcza w sferze produkcyjnej i organizacji pracy. Poszukuje się więc czynników i warunków, którymi należy odpowiednio zarządzać, aby zwiększyć szanse na wdrożenie projektu z sukcesem. Zależność tę można dostrzec także w przypadku projektów proergonomicznych, w których realizuje się cele i zadania dotyczące ergonomii. Z tego względu w niniejszym artykule podjęto tematykę zidentyfikowania oraz oceny takich czynników - stricte związanych ze sposobem prowadzenia projektów, ale również związanych z kulturą organizacyjną i bezpieczeństwa. Głównym celem pracy jest ocena zestawienia czynników sukcesu projektu proergonomicznego przez ekspertów pod kątem ich ważności w powodzeniu projektu oraz ustalenie znaczenia czynników związanych z kulturą bezpieczeństwa na tle pozostałych. Wyniki badania opinii ekspertów przeanalizowano za pomocą statystyk opisowych i przedstawiono na wykresie ramka-wąsy. Przeprowadzona analiza pozwoliła na wyciągnięcie wniosku, że czynniki związane z kulturą bezpieczeństwa były przez ekspertów oceniane jako najważniejsze (w zestawieniu z czynnikami związanymi z organizacją projektu oraz czynnikami związanymi z prowadzeniem działań ergonomicznych w organizacji). Można także stwierdzić, że najniżej były oceniane czynniki związane z organizacją projektu (wynikające przeważnie z przyjętej metodyki zarządzania projektem).
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top