PL EN
Zagrożenia psychospołeczne w miejscu pracy w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
 
2
Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi
 
 
Data publikacji: 06-08-2020
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2016;70:139-153
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Problematyka zagrożeń psychospołecznych stanowi jeden z najbardziej aktualnych obszarów badań z zakresu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracujących. W artykule przedstawione są badania dotyczące skali stresu zawodowego i jego związków z funkcjonowaniem zawodowym i zdrowiem pracowników, realizowane w grupie 7263 pracowników z 15 branż gospodarki, z zastosowaniem Skali Ryzyka Psychospołecznego. Wyniki wykazały, że pracownicy zdecydowanie częściej i silniej stresują się cechami związanymi ze sposobem zorganizowania pracy i jakością relacji międzyludzkich (czyli czynnikami należącymi do kontekstu pracy, czyli tzw. czynnikami miękkimi) niż tym, jakie zadania (rodzaj pracy) muszą wykonywać. Wykazano również, że środowisko pracy, które charakteryzuje się wyższym poziomem stresogenności, generuje większą absencję zatrudnionych, większą fluktuację kadr, gorsze wskaźniki stanu zdrowia i poziomu zdolności do pracy zatrudnionych, ich słabsze zaangażowanie w pracę oraz niższy poziom satysfakcji zawodowej.
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top