PL EN
Zróżnicowanie elementów kultury bezpieczeństwa w różnych grupach zawodowych
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny
Data publikacji: 20-08-2020
 
Organizacja i Zarządzanie 2015;65:43–53
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono badania ankietowe przeprowadzone na jednym z oddziałów w ZG Rudna oraz w Fabryce Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych „Kromet” Badania przeprowadzono za pomocą autorskiego kwestionariusza ankietowego. Porównano poziom kultury bezpieczeństwa w dwóch różnych zakładach przemysłowych. Porównanie wyników ankiety dotyczącej klimatu bezpieczeństwa pozwoliło ocenić, czy istnieją jakieś ogólne tendencje (prawidłowości) w odbiorze różnych form zarządzania bezpieczeństwem. Do porównania wybrano dwie kategorie: wykształcenie i staż pracy w danym zakładzie pracy. Poziom kultury bezpieczeństwa w obu zakładach pracy jest bardzo do siebie zbliżony, pomimo zupełnie odmiennego profilu produkcji i struktury zatrudnienia. Można przypuszczać, że wpływ na poziom bezpieczeństwa mają kwestie kulturowe lub społeczne.
ISSN:0239-9415