Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

Scientific Journals
of Poznan University of Technology
ORGANIZATION AND MANAGEMENT


Szanowni Czytelnicy i Autorzy

Witamy na stronie Zeszytów Naukowych serii Organizacja i Zarządzanie (ISSN 0239-9415).
Znajdą tu Państwo wszystkie niezbędne informacje na temat Zeszytów i możliwości publikowania artykułów na naszych łamach.

Corocznie ukazują się dwa numery Zeszytów. Wszystkie artykuły są recenzowane. Jesteśmy indeksowani w bazach bibliograficznych: BazTech, BazEkon, IndexCopernicus, Erih Plus, PBN. W sprawie publikacji, jak również na każdy temat związany z Zeszytami, prosimy o kontakt. Zachęcamy do lektury dotychczasowych numerów w zakładce NUMERY ZESZYTÓW.

Tematyka publikowanych artykułów to inżynieria zarządzania i inżynieria produkcji a w szczególności:

  • systemy produkcyjne
  • logistyka
  • ergonomia
  • inżynieria jakości
  • marketing
  • sterowanie ekonomiczne
  • humanistyka i komunikacja w zarządzaniu
  • prawo gospodarcze
  • systemy informatyczne

Miło nam poinformować, że zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 31 lipca 2019, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej serii Organizacja i Zarządzanie mają przyznane 20 punktów za artykuły opublikowane od roku 2019.

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania artykułów, które po pozytywnych recenzjach zostaną opublikowane w kolejnych numerach Zeszytów. Artykuły przyjmujemy w trybie ciągłym.