PL EN
Badanie, projektowanie, wdrażanie i doskonalenie Systemu Zawodowcy wspomagającego zarządzanie kompetencjami w przedsiębiorstwach
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
Data publikacji: 06-08-2020
 
Organizacja i Zarządzanie 2016;71:75–86
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest zaprezentowanie rozwiązania dla przedsiębiorstw, wspomagającego zarządzanie kompetencjami. W artykule skupiono się na aspekcie związanym z organizacją prac w zakresie badań, projektowania, wdrażania i doskonalenia (rozwoju) systemu informatycznego System Zawodowcy. Prezentację sześcioletnich prac poprzedzono syntetycznym przybliżeniem problematyki zarządzania kompetencjami. Artykuł jest adresowany do zespołów projektowych, w skład których wchodzą pracownicy naukowi, a dodatkowo do przedstawicieli przedsiębiorstw, zwłaszcza z działów HR. System Zawodowcy (SZ), jako innowacyjne rozwiązanie metodyczne, organizacyjne i systemowe, stanowi przykład efektu działań badawczo-rozwojowych. Może być przykładem dobrych praktyk do wykorzystania przez naukowców, których celem jest nie tylko prowadzenie badań naukowych, ale również wypracowywanie rozwiązań, które mogą być wykorzystywane w praktyce.
ISSN:0239-9415