PL EN
Zmiany w inteligencji kulturowej studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
 
 
Data nadesłania: 23-06-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 02-09-2022
 
 
Data akceptacji: 05-09-2022
 
 
Data publikacji: 20-09-2022
 
 
Autor do korespondencji
Alicja Dudek   

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2022;85:71-82
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Praca w zróżnicowanym kulturowo zespole jest już nową normą ze względu na globalne trendy, w tym migracje, rozwój technologii i upowszechnienie się pracy zdalnej. Dobrze zarządzana różnorodność może pozytywnie wpłynąć na wyniki finansowe firmy, innowacyjność czy zwiększoną odporność. Jednocześnie organizacje, które nie stosują praktyk inkluzywnych, marnują potencjał zróżnicowanego środowiska. Pracodawcy zdają sobie sprawę, jak cenna jest inteligencja kulturowa, która pozwala pracownikom skutecznie współpracować w zróżnicowanym kulturowo zespole. Poziom tej inteligencji może z czasem wzrosnąć, dlatego studenci mogą ją rozwijać już w trakcie studiów na uniwersytecie. Celem badania jest określenie, jak zmienia się w czasie postrzeganie inteligencji kulturowej wśród studentów zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyniki samooceny sugerują, że percepcja własnej inteligencji z czasem się pogorszyła. Wskazują też, że studenci najniżej oceniają swoją inteligencję w wymiarze kognitywnym. Możliwe wyjaśnienie wyników, sprzecznych z przyjętymi hipotezami, jest zawarte w ostatniej sekcji artykułu. Ostatnia część tekstu zawiera rekomendacje dla pracodawców dotyczące inicjatyw, które mogą sprawić, że przyszłe pracowniczki i pracownicy będą charakteryzowali się wysoką inteligencją kulturową.
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top