PL EN
Pokolenie Z nie jest gotowe na pracę w turkusie
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Systemów Zarządzania, Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania, Polska
 
 
Data nadesłania: 21-12-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 14-03-2023
 
 
Data akceptacji: 19-03-2023
 
 
Data publikacji: 13-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Ragin-Skorecka   

Zakład Systemów Zarządzania, Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania, Polska
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2023;87:161-184
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań opinii osób pracujących w różnych przedsiębiorstwach na temat podejścia do zarządzania i jego funkcji, roli managerów oraz motywacji w pracy oraz zestawienie ich z badaniami innych autorów (Jelonek et al., 2022; (Żarczyńska-Dobiesz, Chomątowska, 2014; Ozkan, Solmaz, 2015; Muster, 2020). Dobrana grupa respondentów - przedstawiciele pokolenia Z oraz sformułowany cel badawczy miały pozwolić na znalezienie odpowiedzi na pytanie badawcze: „Czy pokolenie Z jest gotowe do pracy w organizacji turkusowej”? Zestawienie takich wyników ma dać wskazówki dla zarządzających organizacjami, w jakim kierunku powinni podejmować swoje działania (np. wprowadzać turkus), aby organizacje mogły się rozwijać dbając przy tym o pracowników mających określone oczekiwania względem pracy. Do zebrania danych wykorzystano metodę ankietową. Głównym wnioskiem, który można sformułować jest konstatacja, że choć pokolenie Z rozwija się w nowoczesnym technologicznie środowisku, z łatwym i szerokim dostępem do wiedzy, to jednak brakuje mu samodzielności i kreatywności, by faktycznie spełnić w pełni warunki funkcjonowania organizacji turkusowej.
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top