PL EN
Weryfikacja w środowisku biznesowym wymaganych przez pracodawców kompetencji na stanowisku Specjalisty ds. zakupów - badania własne
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Logistyki / Zakład Zarządzania Produkcją i Logistyki, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Polska
 
 
Data nadesłania: 09-08-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-09-2021
 
 
Data akceptacji: 27-09-2021
 
 
Data publikacji: 31-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Zuzanna Sikorska   

Instytut Logistyki / Zakład Zarządzania Produkcją i Logistyki, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Poznań, Polska
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2021;84:161-176
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Na przestrzeni ostatnich lat dostrzeżono rolę i znaczenie działu zakupów w organizacji, co tym samym wymusza na pracodawcach zatrudnianie kompetentnych pracowników, którzy będą mieć odpowiednie umiejętności i doświadczenie zawodowe. W niniejszym artykule podjęto problematykę istotnych kompetencji specjalistów ds. zakupów. Powodem zainicjowania prac badawczych jest zauważenie luki w dotychczasowych opracowaniach z zakresu zarządzania kompetencjami w zakupach, a także wcześniejsze badania własne autorki (analiza ofert pracy). Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy wymagania stawiane specjalistom ds. zakupów, które odnajdujemy w ogłoszeniach o pracę, znajdują odwzorowanie w rzeczywistości biznesowej oraz jak praktycy oceniają istotność wymaganych kompetencji. Analizę przeprowadzono za pomocą ilościowej metody badawczej (kwestionariusz ankiety, badanie wykonane metodą CAWI) wśród osób zatrudnionych w działach zakupów. Na wstępie dokonano przeglądu literatury poświęconej kompetencjom pracowników. Następnie przedstawiono i omówiono wyniki badań własnych. Zaprezentowano różnice w wymaganych kompetencjach i cechy wspólne dla trzech grup stanowiskowych (asystent, specjalista, kierownik). W zakończeniu przedstawiono wnioski, które charakteryzują wymagania stawiane pracownikom zakupów. Zgodnie z odpowiedziami respondentów uzyskane wyniki zdecydowanie potwierdzają trafność doboru kompetencji do poziomu stanowiska w przebadanych ogłoszeniach, jednak wymagania są dość schematyczne i nie uwzględniają zmiany rangi zakupów oraz przemian zachodzących w tych działach.
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top