PL EN
Gromadzenie środków w pracowniczym planie kapitałowym
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Data publikacji: 29-07-2020
 
Organizacja i Zarządzanie 2019;80:85–98
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest omówienie i analiza podstawowych sposobów gromadzenia środków w ramach systemu PPK. Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych przewiduje, że rachunek uczestnika PPK będzie zasilany przede wszystkim ze środków własnych samego uczestnika oraz podmiotu zatrudniającego. Dlatego główna uwaga zostanie skupiona na wpłatach podmiotu zatrudniającego oraz wpłatach uczestnika PPK. Analiza obejmie również wpłaty powitalne oraz dopłaty roczne, które są finansowane ze środków publicznych i mają stanowić zachętę do uczestnictwa w PPK. Dodatkowym celem artykułu jest wyodrębnienie funkcji poszczególnych wpłat i dopłat oraz wstępna ocena mechanizmu gromadzenia środków na rachunku uczestnika PPK.
ISSN:0239-9415