PL EN
RegTech jako sposób poprawy efektywności instytucji rynku emerytalnego
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Finansów / Katedra Pieniądza i Bankowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
 
 
Data nadesłania: 29-09-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 08-12-2022
 
 
Data akceptacji: 13-12-2022
 
 
Data publikacji: 31-05-2023
 
 
Autor do korespondencji
Dawid Banaś   

Instytut Finansów / Katedra Pieniądza i Bankowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875, Poznań, Polska
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2022;86:5–20
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zjawisko „inflacji prawa” dotyczy wszystkich, w tym instytucji rynku emerytalnego. Muszą one funkcjonować, uwzględniając coraz to więcej obowiązków przyjmujących formę zarówno ilościową, jak i jakościową. Chociaż przekłada się to na wyższy poziom bezpieczeństwa oferowanego klientom, to jednocześnie generowane są olbrzymie koszty, zwłaszcza koszty compliance. Ich systematyczne przyrosty mogą negatywnie wpływać na efektywność instytucji rynku emerytalnego. Sposobem na ich obniżenie i poprawę efektywności może być implementacja narzędzi RegTech. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii narzędzia te mogą wspierać funkcjonowanie instytucji. Dodatkowo ich wdrożenie umożliwia szybką adaptację względem zmiennego otoczenia regulacyjnego. Jednocześnie zmniejszeniu ulega luka technologiczna, jaka występuje pomiędzy instytucjami rynku emerytalnego a instytucjami nadzorującymi je. Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości, jakie oferuje RegTech. Przyjęta została hipoteza, iż implementacja narzędzi RegTech pozwoli obniżyć koszty compliance, co prze-łoży się na poprawę efektywności. Wśród zastosowanych metod badawczych należy wspomnieć metodę deskryptywną, metodę analizy literatury oraz metodę wnioskowania logicznego. Przedstawione w artykule korzyści wynikające z zastosowania RegTech pozwalają pozytywnie zweryfikować przyjętą hipotezę. Narzędzia zaliczane do tej grupy nastawione są na działanie długoterminowe, w związku z czym mają wpływ na efektywność instytucji, zwłaszcza efektywność kosztową.
ISSN:0239-9415