PL EN
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ INFORMACJI: NOWA METODA MODELOWANIA SPRZECZNOŚCI
 
Więcej
Ukryj
1
Poznan University of Technology, Faculty of Engineering Management
 
 
Data nadesłania: 04-08-2020
 
 
Data akceptacji: 28-08-2020
 
 
Data publikacji: 19-01-2021
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2020;81:141-158
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem pracy jest opracowanie metody modelowania sprzeczności, które wyłaniają się przy wartościowaniu jakości informacji marketingowej. W pracy odwołano się do podstaw kwalitologii, nauki o jakości. Przedstawiono istotę zasady jakościowego odwzorowania i zasady wartościowania jakości przedmiotów, wracając uwagę na problem sprzeczności jako-ściowych. Określono model jakości informacji marketingowej i przyjęto metodę badania i oceny stanu jakości informacji marketingowej. Opracowano model sprzeczności jakościo-wych wyłaniających się przy doskonaleniu wartościowanej jakości informacji marketingo-wej. Określono sekwencje działań prowadzących do identyfikacji i uporządkowania sprzecz-ności jakościowych względem ich wpływu na stan jakości informacji marketingowej. Wskazano metody rozwiązania sprzeczności jakościowych. Projektując powyższe działania odwołano się do podstaw Teorii Szarych Systemów i Teorii Relacji i Regresji na etapie identyfikacji i porządkowania sprzeczności jakościowych, oraz do Teorii Rozwiązywania Zagadnień Wynalazczych na etapie określania metod rozwiązania problemu sprzeczności jakościowych dla doskonalenia jakości informacji marketingowej. W ostatniej części pracy wskazano kierunek dalszych badań prowadzących do doskonalenia zarządzania jakością informacji marketingowej. ...
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top