PL EN
Znajomość wykorzystania internetowych metod promocji firmy przez studentów jako przyszłych przedsiębiorców
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Polska
 
 
Data nadesłania: 05-10-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 14-11-2021
 
 
Data akceptacji: 23-11-2021
 
 
Data publikacji: 15-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Jakub Pawlak   

Zakład Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Rychlewskiego 2, 60-965, Poznań, Polska
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2021;83:143-154
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Pandemia oraz wynikające z niej ograniczenia, w tym praca realizowana przez pracowników przez Internet w ramach tzw. home office, odmieniły charakter pracy wielu pracowników, jak i ich sposób korzystania z Internetu. W konsekwencji osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwach za promocję zauważyły, że fokus marketingowy przesuwa się zdecydowanie w stronę internautów. W tym celu dokonano analizy, czy i w jaki sposób studenci jako aktywni i potencjalni przedsiębiorcy potrafią sobie radzić w warunkach wolnego rynku, na którym coraz większe znaczenie zdobywa umiejętność identyfikacji obiecujących narzędzi promocji internetowej i ich skutecznego wykorzystania. Przeprowadzone badania wskazują jednoznacznie na wzrastającą znajomość dostępnych narzędzi cyfrowych wspomagających procesy marketingowe wśród studentów – potencjalnych i aktywnych przedsiębiorców. Przytaczane przez nich argumenty przemawiające za posługiwaniem się witryną internetową jako punktem wyjścia do wszelkich działań marketingowych – tudzież jej całkowitym porzuceniem lub zrezygnowaniem na rzecz innych metod promocji internetowej – wskazują na umiejętność dostosowania się do potrzeb konsumentów zgodnie z charakterem wykonywanej działalności.
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top