PL EN
Innowacje organizacyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach
 
Więcej
Ukryj
1
Doctoral student at Poznan University of Technology, Faculty of Engineering Management
 
2
Poznan University of Technology, Faculty of Engineering Management
 
 
Data publikacji: 06-08-2020
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2016;71:179-189
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Projekty innowacyjne i osiągnięcie przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w sposób szczególny zależy od dzielenia się zasobami i wiedzą. Innowacje organizacyjne, które polegają na zmianach w organizacji stanowisk pracy, zmianach w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw oraz zmianach w relacjach z otoczeniem zewnętrznym, są istotnym źródłem usprawnień w funkcjonowaniu MSP. W tym kontekście szczególną rolę odgrywają innowacje organizacyjne w sferze relacji zewnętrznych. W niniejszym artykule skoncentrowano się na wdrażaniu innowacji organizacyjnych. Jego celem jest ukazanie znaczenia tego typu innowacji w przedsiębiorstwach małych i średnich. Wychodząc od definicji pojęć innowacji, a w szczególności innowacji organizacyjnych, odniesiono się do wyników badań dotyczących stosowania innowacji organizacyjnych w MSP w zestawieniu z wynikami badań własnych dotyczących subregionu leszczyńskiego. Rozważania te posłużyły do sformułowania wniosków dotyczących innowacyjności organizacyjnej MSP.
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top