PL EN
Interdyscyplinarne determinanty efektywnego funkcjonowania na rynku gospodarczym
 
 
Więcej
Ukryj
1
Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Politechnika Poznańska, Polska
 
 
Data nadesłania: 28-09-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 14-11-2021
 
 
Data akceptacji: 23-11-2021
 
 
Data publikacji: 15-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Jakub Drobnik   

Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Politechnika Poznańska, J. Rychlewskiego 2, 60-965, Poznań, Polska
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2021;83:27-42
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Sukcesywnie postępująca cyfryzacja i rozwijające się technologie, a z drugiej strony immanentnie skonsolidowana z nimi globalizacja rynków, od produkcyjnych, usługowych, po konsumpcyjne i finansowe, nie wykluczając w tym także kapitałów osobowych, stawiają przed pretendentami nowych inicjatyw gospodarczych coraz bardziej wysublimowane ekspektatywy. Począwszy od skonkretyzowania modelu biznesowego, po podjęcie decyzji o doborze właściwej formy prawnej dla antycypowanej działalności, obejmują one konieczność odpowiedzi na różnorodne i dynamicznie rozwijające się wymagania formalne, rynkowe, ale także behawioralne, a nawet mentalne. Niejednokrotnie wymagania te przybierają postać imperatywu kategorycznego dla efektywnego, czyli konkurencyjnego i rentownego funkcjonowania na zróżnicowanych rynkach. Prowadzone w ciągu ostatnich dekad badania empiryczne zmieniających się predyspozycji rynków gospodarczych i jego uczestników pozwoliły prof. Teresie Łuczce wyłonić interdyscyplinarny katalog determinant. Zarówno dla pretendenta, jak również czynnego przedsiębiorcy stanowią one sui generis vademecum kształtowania i rozwijania niezbędnych zachowań dla skutecznego działania. W niniejszym artykule, opierając się na metodzie analityczno-deskryptywnej, podjęto zagadnienia taksonomicznej rekapitulacji i systematyzacji trzech najbardziej kluczowych determinant wyłonionych w dorobku naukowym prof. Łuczki. Są to determinanty personalne, finansowe oraz technologiczne.
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top