PL EN
Prosta spółka akcyjna jako nowe rozwiązanie dla innowacyjnych start-upów?
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Politechnika Poznańska, Polska
 
 
Data nadesłania: 30-09-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 10-11-2021
 
 
Data akceptacji: 23-11-2021
 
 
Data publikacji: 15-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Paulina Kubera   

Zakład Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Politechnika Poznańska, Poznań, Polska
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2021;83:43-62
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
1 lipca 2021 r. katalog krajowych spółek został poszerzony o nowy typ spółki – prostą spółkę akcyjną (P.S.A.). W zamyśle jej twórców ma ona ułatwić zakładanie i funkcjonowanie start-upów, w szczególności w obszarze nowych technologii. Można zaryzykować stwierdzenie, że jej wprowadzenie wiąże się z jedną z najbardziej kontrowersyjnych nowelizacji prawa spółek ostatnich lat. W związku z tym zdania na temat zasadności wprowadzenia prostej spółki akcyjnej do polskiego porządku prawnego są bardzo podzielone. Celem artykułu jest przybliżenie tej nowej formy prowadzenia działalności gospodarczej z perspektywy rozwoju przedsiębiorczości start-upowej w Polsce. Podjęte rozważania koncentrują się na następujących problemach badawczych. Po pierwsze, czym są start-upy i na czym polega specyfika ich funkcjonowania oraz rozwoju? Po drugie, jak forma prostej spółki akcyjnej może ułatwić szczególne wyzwania związane z zarządzaniem start-upami w porównaniu z dominującą do tej pory formą prawną start-upów, tj. spółką z ograniczoną odpowiedzialnością? Wreszcie, jak założenia prostej spółki akcyjnej realizowane są w praktyce? Odpowiedzi na te pytania poszukiwano, opierając się na przeglądzie literatury przedmiotu, raportach na temat stanu start-upów w Polsce, analizie przepisów prawnych regulujących formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz danych z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Artykuł kończą wnioski będące próbą syntetycznej odpowiedzi na tytułowe pytanie: czy prosta spółka akcyjna jest szansą dla innowacyjnych start-upów? W pracy wskazano zalety i wady przyjętych rozwiązań.
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top