PL EN
STRATEGICZNE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY TSL
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Organizacji i Zarządzania, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Łukasz Brzeziński   

Katedra Organizacji i Zarządzania, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Estkowskiego 6, 61-755, Poznań, Polska
Data nadesłania: 23-09-2020
Data ostatniej rewizji: 25-11-2020
Data akceptacji: 30-11-2020
Data publikacji: 29-01-2021
 
Organizacja i Zarządzanie 2020;82:35–51
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Branża podmiotów, których przedmiot działalności dotyczy transportu, spedycji, logistyki (TSL) należy do najważniejszych elementów gospodarki państwa. W szerokim ujęciu jest to kompleksowa obsługa przewozów towarowych w obrębie kraju, a także na płaszczyźnie międzynarodowej. Rozwój przedsiębiorstwa, a jednocześnie całej branży związany jest z opracowaniem, a następnie osiąganiem założeń strategicznych poprzez określone zmiany (jakościowe i ilościowe), które powinny przyczyniać się do budowania konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej tychże organizacji w dłuższej perspektywie czasu. Istotne znaczenie ma w tym ujęciu skuteczność strategii rozwojowych podmiotów z branży TSL. Celem artykułu jest prognoza zmian liczby przedsiębiorstw branży TSL i określenie założeń strategii rozwojowej tych podmiotów w latach 2020-2024. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że w latach 2020-2024 powinien wystąpić wzrost liczby podmiotów z 158742 do 168032 (o 5,85%). Dodatkowo w oparciu o analizę SWOT można wskazać, że podmioty z branży TSL powinny obrać w najbliższych latach kierunek strategiczny "maxi-maxi", która zakłada ukierunkowanie na dynamiczny rozwój.
ISSN:0239-9415