PL EN
Sylwetka absolwenta Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej oraz jego szanse na rynku pracy
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Politechnika Poznańska, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Natalia Kopielska   

Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Politechnika Poznańska, Polska
Data nadesłania: 02-11-2020
Data ostatniej rewizji: 22-11-2020
Data akceptacji: 22-11-2020
Data publikacji: 29-01-2021
 
Organizacja i Zarządzanie 2020;82:139–158
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Problematyka związana z kompetencjami absolwentów Politechniki Poznańskiej stanowi jeden z aktualnych obszarów badań dotyczących szans pozyskania przez nich wymarzonej pracy. W artykule określono profil absolwentów Politechniki Poznańskiej wyszczególniając kierunki wydziału Inżynierii Zarządzania: Inżynieria Zarządzania, Logistyka oraz Inżynieria Bezpieczeństwa. Absolwent kierunku Zarządzanie może znaleźć zatrudnienie jako analityk, projektant systemów organizacyjnych i zarządzania, menadżer sprzedaży oraz menadżer średniego szczebla zarządzania przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Posiada również kompetencje i umiejętności do prowadzenia własnej firmy. Osoby, które ukończyły kierunek Logistyka mogą znaleźć zatrudnienie na takich stanowiskach jak: kierownik, analityk systemów, projektant produktu, zaopatrzenia materiałowo-technicznego, produkcji, transportu, magazynowania, sprzedaży oraz dystrybucji wyrobów. Zaś absolwenci kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa przygotowani są do pełnienia takich funkcji jak: pracownik małych, średnich i dużych podmiotach gospodarczych oraz administracji państwowej, samorządowej, gospodarczej i oświatowej. Znajdą również zatrudnienie w biurach projektowych, szkolnictwie podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym, instytucjach zajmujących się poradnictwem z zakresu inżynierii bezpieczeństwa. W artykule sformułowane zostały również cechy charakterystyczne pokolenia Millenialsów, najcenniejsze kompetencje zdaniem pracodawców oraz zmiany percepcji kompetencji absolwentów w opinii pracodawców. Przedstawiono również propozycje współpracy firm z uczelnią w procesie kształtowania ścieżki studiów Politechniki Poznańskiej i działania ze strony uczelni sprzyjające znalezieniu zatrudnienia przez absolwenta.
ISSN:0239-9415